Search   
Procesy malowania
 

Malowanie i suszenie wagonów odbywa się w komorach o długości 24 m z nawiewem
i wywiewem, z układem wentylacyjno-grzejnym i zespołem filtracyjnym stropowo-podłogowym. Kabino-suszarka posiada ogrzewanie gazowe. Dzięki cyrkulacji powietrza zapewniona jest bezpieczna atmosfera w komorze suszenia o stężeniu poniżej dolnej granicy wybuchowości. Podczas malowania atmosfera w komorze odpowiada czystości poniżej najwyższego dopuszczalnego stężenia.

Wagony nowobudowane malowane są farbami wodorozcieczalnymi wysokiej jakości przy użyciu aparatów malarskich do malowania hydrodynamicznego renomowanych firm GRACO, WAGNER. W nitce malarskiej L-2 wagony naprawaine malowane są farbami ftalowymi aparatami malarskimi firmy Viwa.

Suszenie wagonów odbywa się w komorze o długości 42 m z układem wewnętrznym wentylacyjno-grzejnym. Nawiew i podgrzewanie powietrza będącego w cyrkulacji zapewniają cztery gazowe podgrzewacze powietrza. Praca suszarki tj. utrzymanie
i regulacja temperatury, sterowanie palnikami, kontrola przepływu powietrza są całkowicie zautomatyzowane. Ponadto suszarka posiada blokady i zabezpieczenia zapewniające najwyższe bezpieczestwo pracy.

 

Powrót

soap2day