Search   
HISTORIA
 

 

  1920   - powstanie spółki akcyjnej WAGON
  1921   - zakończenie budowy pierwszej hali, montaż pierwszego wagonu
  1922   - zakończenie budowy drugiej hali, rozpoczęcie naprawy wagonów
  1927   - wykupienie przez państwo, utworzenie Warsztatów Wagonowych
  1929   - przekształcenie w przedsiębiorstwo budżetowe Warsztaty Kolejowe II Klasy, przyłączenie 
    Warsztatów Kolejowych w Skalmierzycach
  1939   - przejęcie przez Niemców
  1945   - odzyskanie przez państwo
  1950   - utworzenie Warsztatów Mechanicznych Kolei Państwowych nr 11
  1952   - wyłączenie ze struktury PKP, utworzenie przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Zakładów  
   Naprawcze Taboru Kolejowego Ostrów
  1961   - ZNTK "Ostrów" otrzymują uprawnienia przedsiębiorstwa patronackiego w stosunku do pozostałych
   ZNTK branży wagonowej, utworzenie Centralnego Biura Konstrukcyjnego
  lata '60 i '70  - budowa elektrociepłowni oraz kuźni metali
  1995   - przystąpienie do powszechnego programu prywatyzacji, przekształcenie w jednoosobową Spółkę
    Akcyjną Skarbu Państwa.
  1996   - pracownicy zostają właścicielami 15% akcji Spółki       
  1999   - nadanie nazwy Fabryka Wagon
  2004   - sprzedaż Fabryki przedsiębiorstwu ANTRA
  2005   - zmiana nazwy Fabryki na Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON

  2010   nabycie 100% udziałów spółki przez nowego właściciela firmy pana Andrzeja Świerczka

soap2day