Search   
Oferta
 

 

Oferta produkcyjna Europejskiego Konsorcjum Kolejowego WAGON Sp. z o.o. obejmuje:

 • produkcję wagonów towarowych, wózków wagonowych oraz części, zespołów i podzespołów do wagonów towarowych wg dokumentacji zamawiającego,
 • produkcję następujących serii wagonów towarowych i wózków wagonowych:
  - wagony platformy kontenerowe: 60’ serii Sgnss-K, 80’ serii Sggmrss-K, 90’ serii Sggmrss-K,60’ serii Sgns(s), 80’ serii Sggmrss, 90’ serii Sggmrss, 104’ serii Sggmrss;
  - wagony węglarki serii Eaos, Eas, Es, Eamos, Eans, Eanos, Tamns, Eans-K, Eanos-K;
  - wagony samowyładowcze serii Fals, Falns, Tadns, Tads;
  - wagony platformy serii Rils, Res, Snpss, Scs, Shimms, Lgs;
  - wagony kieszeniowe serii Sdgmnss, Sdggmrss;
  - wózki do wagonów towarowych serii Y25 Ls(s)d1, Y25 Ls(s)1, Y25 Ls(s)d1-K, Y25 Ls(s)1-K, Y25/25t;
 • wykonanie przeglądów i napraw wg poziomu utrzymania 2, 3, 4, 5, oraz odbudów i modernizacji wszystkich typów wagonów towarowych, a szczególnie:
  - wagonów węglarek budowy normalnej (rodzaj E);
  - wagonów węglarek budowy specjalnej (rodzaj F);
  - wagonów platform na wózkach budowy normalnej (rodzaj R, K, O);
  - wagonów platform na wózkach budowy specjalnej (rodzaj S, L);
  - wagonów cystern (rodzaj Z) – bez naprawy i rewizji zbiornika;
  - wagonów z otwieranym dachem (rodzaj T);
  - wagonów krytych budowy normalnej (rodzaj G);
  - wagonów krytych budowy specjalnej (rodzaj H);
  - wagonów specjalnych (rodzaj U);
 • wykonanie napraw i regenerację wszystkich części, zespołów i podzespołów do wagonów towarowych, takich jak:
  - wózki kompletne, ramy wózków;
  - zestawy kołowe;
  - maźnice ułożyskowane kompletne;
  - elementy usprężynowania układu biegowego taboru;
  - urządzenia cięgłowo–zderzne;
  - części hamulcowych i armatury hamulca pneumatycznego;
  - mechanizmy rozładunkowe;
  - urządzenia zewnętrzne;
 • wytwarzanie konstrukcji stalowych.


Ponadto oferujemy:

 • prace związane z projektowaniem i konstruowaniem wagonów towarowych, wózków wagonowych oraz części, zespołów i podzespołów do wagonów towarowych;
 • opracowywanie kompletnej dokumentacji technicznej wagonów towarowych oraz wózków wagonowych, wymaganej obowiązującym prawem;
 • wykonanie prototypów wagonów towarowych oraz wózków wagonowych;
 • uzgodnienia z jednostkami badawczymi zakresu badań koniecznych do uzyskania Certyfikatów WE oraz Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji;
 • reprezentujemy naszych klientów przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego w sprawach związanych z uzyskaniem Świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego lub jego typowego zespołu, podzespołu, elementu;
 • reprezentujemy naszych klientów przed Jednostkami Certyfikującymi w sprawach związanych z uzyskaniem Certyfikatów WE dla wagonów – podsystemów strukturalnych oraz wózków wagonowych – składników interoperacyjności zgodnie z Dyrektywą 2008/57/WE (2001/16/WE) oraz Decyzją Komisji TSI WAG (wagony towarowe) i TSI NOI (hałas);
 • służymy pomocą w kompletacji, opracowywaniu oraz weryfikacji dokumentów składanych w UTK.

Powrót

 

soap2day