Search   
4-osiowy wagon węglarka typu 448W serii Eans-K
 

4-osiowy wagon węglarka typu 448W serii Eans-K przeznaczony jest do przewozu masowych ładunków sypkich (węgiel, piasek, ruda, kruszywo) oraz ładunków sztukowych. Załadunek wagonów odbywa się za pomocą czerpaków, taśmociągów lub silosów załadunkowych. Rozładunek wagonu może odbywać się ręcznie, przy pomocy czerpaków, na wywrotnicach wagonowych bocznych o kącie obrotu 175° oraz na wywrotnicach wagonowych czołowych.
Wagon węglarka typu 448W serii Eans-K odpowiada zasadniczym wymaganiom TSI WAG, TSI NOI (Hałas) oraz V-BKS(K) dla konwencjonalnego transeuropejskiego systemu kolejowego oraz spełnia wymagania Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych (AVV).

 

CHARKTERYSTYKA TECHNICZNA WAGONU

 • Szerokość toru 1435 mm
 • Skrajnia wg TSI WAG, załącznik C G1
 • Długość wagonu ze zderzakami 14040 mm
 • Długość podwozia 12800 mm
 • Wysokość wagonu od główki szyny 3330 mm
 • Wysokość podłogi od główki szyny 1230 mm
 • Szerokość wagonu 3072 mm
 • Rozstaw czopów skrętu 9000 mm
 • Wysokość osi zderzaków od główki szyny 1060 mm
 • Długość ładunkowa pudła 12792 mm
 • Szerokość ładunkowa pudła 2792 mm
 • Powierzchnia ładowna podłogi 35,7 m2
 • Objętość ładowna 75 m3
 • Przejazd przez łuk toru o minimalnym promieniu  wagon pojedynczy R 35 m
 • Przejazd przez łuk toru o minimalnym promieniu  skład wagonów  R 150 m
 • Maksymalny kąt przy wjeździe na prom 3°30'/ R=120m
 • Maksymalna prędkość przy nacisku zestawu kołowego na tor 22,5t/oś 100 km/h
 • Maksymalna prędkość wagonu próżnego 120 km/h
 • Zakres temperatur otoczenia dla eksploatacji na liniach Ts 25°C; +45°C
 • Wózek do wagonów towarowych ze znakiem hamulca „K” Y25Ls(s)1-K
 • Wstawki klocków hamulcowych K w układzie 2xBg C810
 • System hamulca MH-GP-A(K)
 • Masa własna wagonu 23,0 t
 • Ładowność 67,0 t

Pobierz specyfikację

 

Powrót

 

448W
 
soap2day