Search   
Czteroosiowy wagon samowyładowczy typ 441Va serii Falns
 

Czteroosiowy wagon samowyładowczy typ 441Va serii Falns, przeznaczony jest do przewozu kamienia wapiennego, węgla, koksu, tłucznia, żwiru oraz innych materiałów sypkich o wielkości 1 mm i więcej, niewrażliwych na oddziaływanie warunków atmosferycznych. Załadunek odbywa się z góry przy pomocy zmechanizowanych urządzeń załadunkowych (czerpaki, taśmociągi) lub grawitacyjnie z silosów załadunkowych. Rozładunek wagonu odbywa się przy wykorzystaniu sił grawitacyjnych po ręcznym lub pneumatycznym otwarciu czterech bocznych klap rozładunkowych.

Konstrukcja wagonu spełnia wymagania określone w Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności dla podsystemu Tabor Kolejowy – Wagony Towarowe (TSI)

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA WAGONU

 

 • Szerokość toru 1 435 mm
 • Skrajnia TSI WAG zał. C
 • Masa własna 24,8 t ±3%
 • Ładowność 65,2 t ±3%
 • Max. nacisk zestawu kołowego na szyny 22,5 t
 • Max. prędkość wagonu próżnego 120 km/h
 • Max. prędkość wagonu załadowanego 100 km/h
 • Prędkość wagonu o nacisku do 14,5 t 120 km/h
 • Długość otworu załadunkowego 12 795 mm
 • Długość otworu rozładunkowego w świetle 5 440 mm
 • Szerokość wagonu z otwartymi klapami 4 300 mm
 • Pojemność pudła 86 m3
 • Ilość otworów rozładunkowych 4

Pobierz specyfikację

 

Powrót

441Va
 
soap2day