Search   
Czteroosiowy wagon platforma z kłonicami typu 436S serii Snpss
 

Wagon przystosowany jest do przewozu krótkich i długich belek lub pni drzewa jak i do przewozu rur. Czteroosiowy wagon platforma odpowiada przepisom Jednostki Technicznej w Kolejnictwie (TE), kodeksowi Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) i porozumieniu o wzajemnym użytkowaniu wagonów towarowych w komunikacji międzynarodowej (RIV).
Wagon odpowiada przepisom UIC pod względem przejazdu przez prom, przy czym może on przejechać kąt załamania rampy promowej do 2° 30' przy promieniu łuku toru 120 m. W każdym stanie załamania może on przejechać w wolnym tempie i ze zluzowanym sprzęgiem bocznice o łuku toru 75 m i jest przystosowany do zjazdu z górki rozrządowej, której profil jest przedstawiony w karcie UIC 522.
Wagon jest przystosowany do prędkości 120 km/h i może kursować z max. naciskiem 25 t na oś. Max. nacisk na oś w ruchu SS dostosowuje się do warunków danej sieci torów, po której wagon kursuje. Maksymalnie może on kursować z prędkością 120 km/h przy nacisku 20 t na oś oraz przy 100 km/h przy nacisku 25 t na oś.

 

CHARKTERYSTYKA TECHNICZNA WAGONU

 • Szerokość toru 1435 mm
 • Skrajnia UIC 505-1
 • Długość ze zderzakami 20 840 mm
 • Maksymalna szerokość wagonu 2 970 mm
 • Szerokość ładowna 2 750 mm
 • Wysokość podłogi 1 200 mm
 • Wysokość podkładów ładunku 1 280 mm
 • Powierzchnia ładowna 53,9m2
 • Rozstaw osi czopów skrętu 15 800mm
 • Minimalny przejezdny łuk toru 75 m
 • Wózki Y25Ls(s)d1
 • Rozstaw osi wózka 1 800 mm
 • Średnica koła nowego 920 mm
 • Masa własna ze ścianami czołowymi 25,0 t
 • Masa własna bez ścian czołowych 24,2 t
 • Masa ładunku 25 t

Powrót