Search   
Czteroosiowy wagon kieszeniowy typu 434S serii Sdgmnss
 

Czteroosiowe wagony kieszeniowe typu 434 S serii Sdgmnss przeznaczone są do transportu kombinowanego:
- samochodowych naczep siodłowych, jedno-, dwu- lub trzyosiowych, odpowiadających przepisom UIC 596-5;
- kontenerów o wielkości 20', 30' lub 40', odpowiadających przepisom UIC 592-2;
- pojemników wymiennych, odpowiadających przepisom UIC 592-4.
Wagon posiada Świadectwo dopuszczenia typu do eksploatacji nr T/99/0102, z dnia 20 grudnia 1999, wydane przez Głównego Inspektora Kolejnictwa.

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA WAGONU

 • Szerokość toru 1435 mm
 • Skrajnia UIC 505-1
 • Długość ze zderzakami 18 340 mm
 • Maksymalna szerokość wagonu 3 060 mm
 • Długość ładunkowa 16 300 mm
 • Szerokość ładunkowa kieszeni 2 580 mm
 • Wysokość powierzchni ładunkowej kieszeni od główki szyny 277 mm
 • Maksymalna wysokość płaszczyzny ładunkowej kontenerów od główki szyny 1170 mm
 • Rozstaw osi czopów skrętu 13 000 mm
 • Wózki Y25Ls(s)di + Y25Lss)dif
 • Średnica okręgu tocznego zestawów kołowych 920 mm
 • Maksymalna masa wagonu 21,3 t
 • Maksymalna prędkość wagonu przy załadunku 22,5 t/oś – 100 km/h
 • Maksymalna prędkość wagonu przy załadunku 20,0 t/oś – 120 km/h
 • Minimalny promień łuku toru dla pojedynczego wagonu 75 m
 • Maksymalny kąt pochylenia mostka promowego 2000’
   

Powrót