Search   
 
 

Czteroosiowy wagon samowyładowczy serii Talns typu 441Vb

  

4-osiowy wagon samowyładowczy serii Talns typu 441Vb przeznaczony jest do przewozu towarów spożywczych sypkich i biomasy takich jak: zboża, nasiona roślin oleistych (rzepak, słonecznik, soja itp.), śruty (sojowej, rzepakowej, słonecznikowej), pelet, wrażliwych na oddziaływanie warunków atmosferycznych. Dla zabezpieczenia przewożonego materiału przed opadami atmosferycznymi, wagon wyposażony jest w uchylny dach. Dodatkowo, w wagonie zastosowano uszczelnienie metalowo - gumowe klap celem zabezpieczenia przed usypywaniem się ładunku w czasie transportu oraz dachu dla jego uszczelnienia .Załadunek wagonu odbywa się poprzez otwór załadunkowy. Urządzenia załadowcze powinny zapewniać równomierne rozłożenie ładunku i nie mogą wywoływać dodatkowych obciążeń wagonu. Rozładunek wagonu odbywa się na obie strony wagonu, przy wykorzystaniu sił grawitacyjnych, po ręcznym otwarciu klap rozładunkowych komory A lub komory B, y albo pneumatycznym otwarciu klap rozładunkowych wybranej komory A, lub komory B , lub obu komór A+B jednocześnie.
Wychylenie klap rozładunkowych wagonu odbywa się w dwóch pozycjach „RZEPAK" lub „PEŁNE", przy czym w pozycji „RZEPAK" szczelina po odchyleniu klap/^N wynosi max. do 130 mm, w pozycji „PEŁNE" szczelina po odchyleniu klap wynosi max. do - 600 mm. Wymiary obrysu wagonu przy otwartych klapach i otwartym dachu przedstawiono na Załączniku nr 2.
Stanowiska rozładowcze wagonu muszą zapewniać niezakłócony odbiór wysypującego się ładunku oraz wystarczającą wolną przestrzeń dla wychylenia klap.
Przetaczanie wagonu z otwartym dachem (podczas załadunku) jest dopuszczalna tylko przy zachowaniu warunków, które są określone w Instrukcji Obsługi i Konserwacji A ) wagonu.
Konstrukcja wagonu samowyładowczego serii Talns typu 441Vb spełnia wymagania norm EN oraz przepisów UIC, RIV oraz TSI WAG i TSI Hałas.
 
 
 • Szerokość toru 1435 mm
 • Skrajnia kinematyczna TSI WAG
 • Długość wagonu ze zderzakami 13500 mm
 • Długość ostoi 12260 mm
 • Rozstaw osi czopów skrętu 8160 mm
 • Wysokość wagonu nad główką szyny 4270 mm
 • Maksymalna szerokość wagonu przy zamkniętych klapach 3132 mm
 • Szerokość wagonu przy otwartych klapach:
  - ustawienie w pozycji „RZEPAK" 3370 mm
  - ustawienie w pozycji „PEŁNE" 4300 mm
 • Szerokość otworu załadunkowego 1200 mm
 • Długość otworu załadunkowego 12560 mm
 • Długość otworu rozładunkowego 2x5430 mm
 • Wysokość otworu rozładunkowego 1570 mm
 • Odległość osi zderzaków od główki szyny 1060 mm
 • Odległość osi sprzęgu od główki szyny 1040 mm
 • Masa własna wagonu 26500 kg ± 3%
 • Pojemność pudła 80 m³
 • Zakres temperatur otoczenia dla eksploatacji -30÷ + 60ºC
 • Ładowność wagonu 63500 kg – 3%
 • Maksymalna prędkość eksploatacyjna wagonu pod obciążeniem od 14, 5 do 22,5 t/oś 100km/h
 • Maksymalna prędkość eksploatacyjna wagonu próżnego i pod obciążeniem do 14,5 t/oś 120km/h
 • Seria i typ wózka Y25Lsd1 ( 19TN )
 • Typ obsady i wstawki 2xBg, Cosid 810
 • Masa wózka 4500 kg ± 5%
 • Usprężynowanie przymaźnicze  - 8 kompletów (podwójnych) sprężyn śrubowych
 • Łożyska toczne o wymiarach 130x240x80
 • Rozstaw osi zestawów kołowych wózków 1800 mm
 • Średnica okręgu tocznego kół 920 mm
 • Maksymalny nacisk zestawu kołowego na szyny 22,5 t
 • Hamulec pneumatyczny systemu FL-GP-A; O-GP-A ( K ) lub KE-GP-A ( K)
 • Zespół hamulcowy MBF 01A/PBF01A; ESH/RLV11d 72/1 lub KE2DVSL-ALBD
 • Zawór ważący WM10
 • Cylinder hamulcowy “12”
 • Nastawiacz klocków hamulcowych DRV2A - 600
 • Hamulec ręczny postojowy – uruchamiany z pomostu

 

 

 
 
Latest Photos For zbozowiec
soap2day