Search   
 
 

6-osiowy przegubowy wagon platforma 80’ typu 629Z serii Sggrss-K

6-osiowy przegubowy wagon platforma 80’ typu 629Z serii Sggrss-K do przewozu kontenerów odpowiada zasadniczym wymaganiom TSI WAG (wagony towarowe), TSI NOI (hałas) oraz warunkom eksploatacji
i utrzymania dotyczącym podsystemów transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej, ogólnej umowie
o użytkowaniu wagonów towarowych (AVV).
Wagon platforma 80’ typu 629Z serii Sggrss-K odpowiada obowiązującym w komunikacji międzynarodowej przepisom odnośnie konstrukcji i w każdym stanie załadowania może przejeżdżać przez:
-         rampy promowe o kącie nachylenia mostka promowego 1°30’ przy promieniu łuku toru wynoszącym 120 m,
-         tory rozrządowe o promieniu łuku toru co najmniej 75 m,
-         górki rozrządowe z rozrządem tylko metodą odstawczą.
Wagon może kursować jako pojedynczy lub jako pociąg wagonów zblokowanych.
Wagon platforma 80’ typu 629Z serii Sggrss-K, w którym zastosowano wózki serii Y25Ls(s)d1-K wyposażone w dwuwstawkowe klocki hamulcowe z kompozytowymi wstawkami (K) typu C 810 w układzie 2xBgu – (16 wstawek na jednym wózku). Zastosowanie wstawek kompozytowych K wymaga bezwzględnego przestrzegania i stosowania obowiązujących w tym zakresie wymagań i przepisów w eksploatacji wagonów ze znakiem hamulca „K”.
Wagon platforma 80’ typu 629Z serii Sggrss-K przeznaczony jest do eksploatacji po torach o szerokości 1435 mm przy maksymalnym nacisku 22,5t/oś w ruchu s (100 km/h) oraz 20t/oś w ruchu ss (120 km/h) do stałego użytkowania na liniach Ts (–25°C; +45°C).
Wagon wyposażony jest w trzpienie do mocowania kontenerów 20’; 30’ i 40’, które umożliwiają transportowanie ładunków rozmieszczonych, zgodnie ze schematem załadunku wagonu, jednolicie lub różnorodnie na całej długości wagonu.
Wagon odpowiada przepisom TSI, UIC, AVV
 
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA WAGONU
 • Szerokość toru 1435 mm
 • Skrajnia wg TSI WAG
 • Długość wagonu ze zderzakami 26700 mm
 • Długość ładunkowa 2 x 12375 mm
 • Rozstaw czopów skrętu 2 x 10580 mm
 • Maksymalna szerokość wagonu 3060 mm
 • Wysokość osi zderzaków od główki szyny 1025 mm
 • Wysokość osi sprzęgu od główki szyny 1005 mm
 • Rozstaw osi zderzaków na czołownicy 1750 mm
 • Wysokość płaszczyzny ładunkowej od główki szyny 1155 mm
 • Szerokość ładunkowa 2600 mm
 • Przejazd przez łuk toru o minimalnym promieniu – wagon pojedynczy R75m
 • Przejazd przez łuk toru o minimalnym promieniu – skład wagonów R150 m
 • Maksymalny kąt przy wjeździe na prom 1º30’/R=120m
 • Maksymalna prędkość przy nacisku zestawu kołowego na tor 22,5 t/oś    100 km/h
 • Maksymalna prędkość przy nacisku zestawu kołowego na tor 20,0 t/oś    120 km/h
 • Zakres temperatur otoczenia dla eksploatacji na liniach Ts   -25ºC; +45ºC
 • Wózek do wagonów towarowych Y25Ls(s)d1-K
 • Wstawki klocków hamulcowych (K) typu C 810 2 x Bgu(K)
 • Rozstawienie osi zestawów kołowych 1800 mm
 • Rozstaw maźnic zestawu kołowego 2000 mm
 • Średnica okręgu tocznego koła 920 mm
 • Rozstawienie ślizgów bocznych 1700 mm
 • Gniazdo skrętu kuliste o promieniu 190 mm
 • Łożyska walcowe 130x240x80
 • Wymiar czopa osi Ø130x191 mm
 • Trójkąt hamulcowy 60kN
 • Masa wózka ok. 4700 kg
 • System hamulca 2x2KE-GP-A(K)
 • Zawór sterujący KERdv+KE2dv
 • Zawór ważący WM10
 • Przekładnik ciśnienia RLV-11d112/1
 • Nastawiacz klocków hamulcowych DRV2A-450-H
 • Cylinder hamulcowy „10”
 • Hamulec ręczny, postój załadowanego wagonu na zboczu o nachyleniu 2,6%
 • Hamulec postojowy uruchamiany z poziomu toru z boku wagonu na podwoziu A 
 • Sprzęg śrubowy 850kN
 • Hak cięgłowy 1000kN
 • Urządzenie cięgłowe o energii pochłaniania 20 kJ 
 • Zderzak o skoku 105 mm kategorii A lub C
 
 
Latest Photos
soap2day