Search   
Wagon typu WAP
 

Wagon samowyładowczy typu PT-WAP/M z dachem uchylnym przeznaczony jest do przewozu różnych materiałów – miału, kruszyw, popiołów, koncentratu miedzi, zboża, sypkich i granulowanych produktów chemicznych itp. Szczelna zabudowa przestrzeni ładunkowej wagonu zabezpiecza przewożenie ładunku przed opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami w czasie transportu. Z drugiej strony, w przypadku przewozu ładunków pylących, zapewniona jest ochrona środowiska naturalnego. Załadunek następuje z góry po uchyleniu dachu. Rozładunek odbywa się klasycznie – grawitacyjnie przez otwarcie klap bocznych.

 

Powrót

 

soap2day