Search   
Konstrukcje stalowe
 

Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim dysponuje szerokimi możliwościami wytwarzania konstrukcji stalowych.
Zakład posiada uprawnienia do spawania konstrukcji stalowych potwierdzone:      

  • Świadectwem Kwalifikacyjnym zaliczającym firmę do l Grupy Zakładów Dużych uprawniającym do spawania konstrukcji klasy 1, 2 i 3 według normy PN-M-69008 oraz stalowych konstrukcji budowlanych według normy PN-B-06200 nadanym przez instytut Spawalnictwa w Gliwicach,
  • Świadectwem klasy D według normy DIN 18800-7 uprawniającym do wytwarzania stalowych konstrukcji budowlanych na rynek niemiecki, 
  • Certyfikatem spełnienia pełnych wymagań jakości w spawalnictwie według normy DIN EN ISO 3834-2

Prace spawalnicze prowadzone są zgodnie z instrukcjami technologicznymi spawania (WPS) opracowanymi na podstawie protokółów kwalifikowania technologii spawania.
Zakład dysponuje liczną grupą spawaczy z uprawnieniami ponadpodstawowymi nadanymi zgodnie z normą PN-EN 287-1 oraz operatorów posiadających uprawnienia nadane zgodnie z normą PN-EN 1418.
Nadzór spawalniczy sprawuje personel posiadający uprawnienia Europejskiego / Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika i Europejskiego Mistrza Spawalnika.
Spawanie wykonywane jest głównie przy użyciu nowoczesnych półautomatów spawalniczych w osłonie mieszanki gazowej.
 

Firma dysponuje również dwugłowicowym urządzeniem do zmechanizowanego spawania łukiem krytym profili dwuteowych o zmiennej wysokości środnika o długości do 20 m.
Elementy do spawania po ośrutowaniu w śrutownicy przelotowej cięte są na przecinarkach termicznych sterowanych numerycznie.
EKK WAGON Sp. z o.o. dysponuje również 2 liniami malarskimi z możliwością malowania farbami rozpuszczalnikowymi lub wodorozcieńczalnymi.
Komory malarskie o długości 24 m i 39 m usytuowane są w liniach obejmujących komorę wstępnego osuszania, komorę śrutowania, stanowisko techniczne do wykonywania ewentualnych poprawek. Linie kończą się stanowiskami suszenia oraz kontroli i odbioru technicznego.
Odbiór techniczny przeprowadzany jest przez personel kontroli jakości posiadający uprawnienia nadane zgodnie z normą PN-EN 473 w metodach: 

  • badań wizualnych (VT),
  • badań ultradźwiękowych (UT), 
  • badań magnetyczno-proszkowych (MT), 
  • badań penetracyjnych (PT).
     

Firma oferuje również atrakcyjne warunki transportu kolejowego i samochodowego.
 

 

Powrót

 

soap2day