Search   

    Niniejszym informujemy, iż Spółka Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-955), przy ulicy Lompy 14/205, REGON: 242579410, NIP: 952726909, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391105, której właścicielem jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., na podstawie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 w zw. z art. 552 kodeksu cywilnego, zawartej w Ostrowie Wielkopolskim w formie aktu notarialnego (Repertorium A nr 274/2022) z Syndykiem Masy Upadłości, z dniem 1 lutego 2022 r. stała się właścicielem zorganizowanej część przedsiębiorstwa spółki Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Sp. z o.o. w upadłości, obejmującej zakłady produkcyjne w Ostrowie Wielkopolskim i Kaliszu.

 

 
 

Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Sp. z o.o.

 Należymy do grona największych polskich i europejskich zakładów realizujących naprawy i dostawy nowych wagonów kolejowych.
Posiadamy w tej dziedzinie duże doświadczenie.


Jesteśmy firmą z tradycjami. Działamy w branży kolejowej od ponad 90 lat, kontynuując działalność gospodarczą przedsiębiorstwa
Fabryka WAGON.


Uzyskaliśmy wiele krajowych i międzynarodowych certyfikatów i dopuszczeń potwierdzających bardzo wysoki poziom
procesów technologicznych i zarządzania jakością.


W maju 2013 roku nastąpiło połączenie firm właściciela Andrzeja Świerczka i funkcjonują pod wspólną nazwą  EKK Wagon.

 

 
 

Obejrzyj film o wózku 32TN

 

 
 

Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 93
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 48 62 595 39 13

fax 48 62 592 65 06

 

 

 

Chcesz dodać opinie, referencje wejdź na:

 

http://www.firmy.net/konserwacja-taboru-kolejowego/ekk-wagon,WTXPG.html

soap2day