Search   
Certyfikaty
 

O jakości produktów i wykonywanych usług świadczą posiadane liczne certyfikaty krajowe i międzynarodowe oraz dopuszczenia

uznanych instytucji nadzorujących i certyfikujących. Posiadamy m. in. takie certyfikaty jak:

 

- Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością BS EN ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, prac rozwojowych, budowy,
  modernizacji i napraw taboru kolejowego i konstrukcji stalowych,

 

- Świadectwo Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, kwalifikujące firmę do I Grupy Zakładów Dużych

 

- Świadectwa uznanego producenta wielu wiodących firm z branży kolejowej,

 

- Certyfikat według EN 15085 dla poziomu certyfikacji CL 1 uprawniający do spawania pojazdów szynowych i części pojazdów
  szynowych nadany prze SLV Hannover,

 

- Świadectwo potwierdzające kwalifikacje producenta do spawania stalowych konstrukcji budowlanych klasy D wg DIN 18800-7
  uprawniające do wytwarzania takich konstrukcji na rynek niemiecki nadane przez SLV Hannover,

 

- Certyfikat Zgodności wg DIN EN ISO 3834-2 potwierdzający spełnienie pełnych wymagań dotyczących jakości w spawalnictwie
  nadany przez SLV Hannover.

 

 - Certyfikat podmiotu opowiedzialnego za utrzymanie potwierdzający zatwierdzenie systemu utrzymania podmiotu
   odpowiedzialnego za utrzymanie (POU) na terenie Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE i rozporządzeniem (UE) nr
   445/2011

 

 

 

 
 

 

soap2day