Search   
Targi InnoTrans 2012
 

   

Już po raz dziewiąty Berlin, wraz z międzynarodowymi targami techniki transportowej InnoTrans, stał się największym na świecie miejscem wystawowym przemysłu kolejowego. To właśnie tutaj na kilka dni uwaga świata skupiła się wokół jednego miejsca, jednego zdarzenia, jednego
z największych Targów branżowych. Ta największa na świecie platforma marketingowa przemysłu kolejowego pod względem wystawców, specjalistów, liczby reprezentowanych krajów i wynajętej powieszchni znacznie zwiększyła się w porównaniu do poprzednich lat. Targi
w Berlinie, z rekordową ilością zwiedzających osób, pokazały niesłabnące zainteresowanie koleją na całym świecie.

Dla naszej firmy to wydarzenie przebiegło bardzo pomyślnie. Dzięki uczestnictwu w nim pokazaliśmy, że dzięki naszym produktom jesteśmy przedsiębirstwem innowacyjnym i konkurencyjnym. W rozmowach z klienatami zyskaliśmy bardzo pozytywny odzew na przedstawione kierunki rozwoju i koncepcje produktów. Nasza obecność na InnoTrans umożliwiła nam wzmocnienie wizerunku i dalszy rozwój działalności na całym świecie.

Wszystkim naszym obecnym i potencjalnym klientom oraz partnerom serdecznie dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska. Mamy nadzieję, że spotkania z nami zaowocują udaną współpracą.

 
 
Latest Photos For Targi InnoTrans 2012
Targi InnoTrans 2012
soap2day