Search   
EKK Wagon z nowym logo
 

Nowy znak zaczął oficjalnie funkcjonować od 24-02-2012r. Wejście firmy EKK na szeroki rynek europejski spowodowało zmianę logotypu firmy na bardziej nowoczesne. Tego typu zabieg ma na celu zmianę wizerunku firmy i odpowiada naszej obecnej pozycji rynkowej. Nowe logo będzie wykorzystywane we wszystkich formach komunikacji.

 

 

 

soap2day