Mode:  

 

 

to discern what is real, one might want to inquire about what is an orb and then hop on over to our new website for more information about youtube subscribers for free when ever you come across your missing vehicle then make sure you find out how to paranormal orbs in pictures and then while you are at it do not forget to new york nuru massage after that time it is good to relax with a massage las vegas and then you can get more comfortable experiences los vegas call girls also after that there is another place to visit gfe las vegas entertainmentthere are very many prominent figures helping us expand along the alien disclosure path but we are also quickly becoming number one online paranormal forum moderator once we have hired a moderator then we will move to work on our next website escort in vegaswe will then meet in the middle for the revamping of escort backpage las vegas if you have visited us here then check out this one too las vegas backpage girls
  Szukaj   
 
 

Oferta
 

 

Oferta produkcyjna Europejskiego Konsorcjum Kolejowego WAGON Sp. z o.o. obejmuje:

 • produkcję wagonów towarowych, wózków wagonowych oraz części, zespołów i podzespołów do wagonów towarowych wg dokumentacji zamawiającego,
 • produkcję następujących serii wagonów towarowych i wózków wagonowych:
  - wagony platformy kontenerowe: 60’ serii Sgnss-K, 80’ serii Sggmrss-K, 90’ serii Sggmrss-K,60’ serii Sgns(s), 80’ serii Sggmrss, 90’ serii Sggmrss, 104’ serii Sggmrss;
  - wagony węglarki serii Eaos, Eas, Es, Eamos, Eans, Eanos, Tamns, Eans-K, Eanos-K;
  - wagony samowyładowcze serii Fals, Falns, Tadns, Tads;
  - wagony platformy serii Rils, Res, Snpss, Scs, Shimms, Lgs;
  - wagony kieszeniowe serii Sdgmnss, Sdggmrss;
  - wózki do wagonów towarowych serii Y25 Ls(s)d1, Y25 Ls(s)1, Y25 Ls(s)d1-K, Y25 Ls(s)1-K, Y25/25t;
 • wykonanie przeglądów i napraw wg poziomu utrzymania 2, 3, 4, 5, oraz odbudów i modernizacji wszystkich typów wagonów towarowych, a szczególnie:
  - wagonów węglarek budowy normalnej (rodzaj E);
  - wagonów węglarek budowy specjalnej (rodzaj F);
  - wagonów platform na wózkach budowy normalnej (rodzaj R, K, O);
  - wagonów platform na wózkach budowy specjalnej (rodzaj S, L);
  - wagonów cystern (rodzaj Z) – bez naprawy i rewizji zbiornika;
  - wagonów z otwieranym dachem (rodzaj T);
  - wagonów krytych budowy normalnej (rodzaj G);
  - wagonów krytych budowy specjalnej (rodzaj H);
  - wagonów specjalnych (rodzaj U);
 • wykonanie napraw i regenerację wszystkich części, zespołów i podzespołów do wagonów towarowych, takich jak:
  - wózki kompletne, ramy wózków;
  - zestawy kołowe;
  - maźnice ułożyskowane kompletne;
  - elementy usprężynowania układu biegowego taboru;
  - urządzenia cięgłowo–zderzne;
  - części hamulcowych i armatury hamulca pneumatycznego;
  - mechanizmy rozładunkowe;
  - urządzenia zewnętrzne;
 • wytwarzanie konstrukcji stalowych.


Ponadto oferujemy:

 • prace związane z projektowaniem i konstruowaniem wagonów towarowych, wózków wagonowych oraz części, zespołów i podzespołów do wagonów towarowych;
 • opracowywanie kompletnej dokumentacji technicznej wagonów towarowych oraz wózków wagonowych, wymaganej obowiązującym prawem;
 • wykonanie prototypów wagonów towarowych oraz wózków wagonowych;
 • uzgodnienia z jednostkami badawczymi zakresu badań koniecznych do uzyskania Certyfikatów WE oraz Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji;
 • reprezentujemy naszych klientów przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego w sprawach związanych z uzyskaniem Świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego lub jego typowego zespołu, podzespołu, elementu;
 • reprezentujemy naszych klientów przed Jednostkami Certyfikującymi w sprawach związanych z uzyskaniem Certyfikatów WE dla wagonów – podsystemów strukturalnych oraz wózków wagonowych – składników interoperacyjności zgodnie z Dyrektywą 2008/57/WE (2001/16/WE) oraz Decyzją Komisji TSI WAG (wagony towarowe) i TSI NOI (hałas);
 • służymy pomocą w kompletacji, opracowywaniu oraz weryfikacji dokumentów składanych w UTK.

Powrót