Mode:  

 

 

>and then while you are at it do not forget to new york nuru massage after that time it is good to relax with a massage las vegas and then you can get more comfortable experiences los vegas call girls also after that there is another place to visit gfe las vegas entertainmentthere are very many prominent figures helping us expand along the alien disclosure path but we are also quickly becoming number one online paranormal forum moderator once we have hired a moderator then we will move to work on our next website escort in vegaswe will then meet in the middle for the revamping of escort backpage las vegas if you have visited us here then check out this one too las vegas backpage girls our newest part of our forum is the missing persons forum
  Szukaj   
 
 

4-osiowy wagon węglarka typu 449W serii Eanos-K
 

4-osiowy wagon węglarka typu 449W serii Eanos-K przeznaczony jest do przewozu masowych ładunków sypkich (węgiel, piasek, ruda, kruszywo) oraz ładunków sztukowych. Załadunek wagonów odbywa się za pomocą czerpaków, taśmociągów lub silosów załadunkowych. Rozładunek wagonu może odbywać się ręcznie, przy pomocy czerpaków, na wywrotnicach wagonowych bocznych o kącie obrotu 175° oraz na wywrotnicach wagonowych czołowych.
Wagon węglarka typu 449W serii Eanos-K odpowiada zasadniczym wymaganiom TSI WAG, TSI NOI (Hałas) oraz V-BKS(K) dla konwencjonalnego transeuropejskiego systemu kolejowego oraz spełnia wymagania Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych (AVV).

 

CHARKTERYSTYKA TECHNICZNA WAGONU

 • Szerokość toru 1435 mm
 • Skrajnia wg TSI WAG, załącznik C G1
 • Długość wagonu ze zderzakami 14040 mm
 • Długość podwozia 12800 mm
 • Wysokość wagonu od główki szyny 3330 mm
 • Wysokość podłogi od główki szyny 1230 mm
 • Szerokość wagonu 3072 mm
 • Rozstaw czopów skrętu 9000 mm
 • Wysokość osi zderzaków od główki szyny 1060 mm
 • Długość ładunkowa pudła 12792 mm
 • Szerokość ładunkowa pudła 2792 mm
 • Powierzchnia ładowna podłogi 35,7 m2
 • Objętość ładowna 75 m3
 • Przejazd przez łuk toru o minimalnym promieniu  wagon pojedynczy R 35 m
 • Przejazd przez łuk toru o minimalnym promieniu  skład wagonów  R 150 m
 • Maksymalny kąt przy wjeździe na prom 3°30'/ R=120m
 • Maksymalna prędkość przy nacisku zestawu kołowego na tor 22,5t/oś 100 km/h
 • Maksymalna prędkość wagonu próżnego 120 km/h
 • Zakres temperatur otoczenia dla eksploatacji na liniach Ts 25°C; +45°C
 • Wózek do wagonów towarowych ze znakiem hamulca „K” Y25Ls(s)1-K
 • Wstawki klocków hamulcowych K w układzie 2xBg C810
 • System hamulca KA-GP-A(K)
 • Masa własna wagonu 22,5 t
 • Ładowność 67,5 t


Powrót

449W