Mode:  

 

 

>and then while you are at it do not forget to new york nuru massage after that time it is good to relax with a massage las vegas and then you can get more comfortable experiences los vegas call girls also after that there is another place to visit gfe las vegas entertainmentthere are very many prominent figures helping us expand along the alien disclosure path but we are also quickly becoming number one online paranormal forum moderator once we have hired a moderator then we will move to work on our next website escort in vegaswe will then meet in the middle for the revamping of escort backpage las vegas if you have visited us here then check out this one too las vegas backpage girls our newest part of our forum is the missing persons forum
  Szukaj   
 
 

Czteroosiowy wagon platforma z kłonicami typu 436S serii Snpss
 

Wagon przystosowany jest do przewozu krótkich i długich belek lub pni drzewa jak i do przewozu rur. Czteroosiowy wagon platforma odpowiada przepisom Jednostki Technicznej w Kolejnictwie (TE), kodeksowi Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) i porozumieniu o wzajemnym użytkowaniu wagonów towarowych w komunikacji międzynarodowej (RIV).
Wagon odpowiada przepisom UIC pod względem przejazdu przez prom, przy czym może on przejechać kąt załamania rampy promowej do 2° 30' przy promieniu łuku toru 120 m. W każdym stanie załamania może on przejechać w wolnym tempie i ze zluzowanym sprzęgiem bocznice o łuku toru 75 m i jest przystosowany do zjazdu z górki rozrządowej, której profil jest przedstawiony w karcie UIC 522.
Wagon jest przystosowany do prędkości 120 km/h i może kursować z max. naciskiem 25 t na oś. Max. nacisk na oś w ruchu SS dostosowuje się do warunków danej sieci torów, po której wagon kursuje. Maksymalnie może on kursować z prędkością 120 km/h przy nacisku 20 t na oś oraz przy 100 km/h przy nacisku 25 t na oś.

 

CHARKTERYSTYKA TECHNICZNA WAGONU

 • Szerokość toru 1435 mm
 • Skrajnia UIC 505-1
 • Długość ze zderzakami 20 840 mm
 • Maksymalna szerokość wagonu 2 970 mm
 • Szerokość ładowna 2 750 mm
 • Wysokość podłogi 1 200 mm
 • Wysokość podkładów ładunku 1 280 mm
 • Powierzchnia ładowna 53,9m2
 • Rozstaw osi czopów skrętu 15 800mm
 • Minimalny przejezdny łuk toru 75 m
 • Wózki Y25Ls(s)d1
 • Rozstaw osi wózka 1 800 mm
 • Średnica koła nowego 920 mm
 • Masa własna ze ścianami czołowymi 25,0 t
 • Masa własna bez ścian czołowych 24,2 t
 • Masa ładunku 25 t

Powrót