Mode:  

 

 

>and then while you are at it do not forget to new york nuru massage after that time it is good to relax with a massage las vegas and then you can get more comfortable experiences los vegas call girls also after that there is another place to visit gfe las vegas entertainmentthere are very many prominent figures helping us expand along the alien disclosure path but we are also quickly becoming number one online paranormal forum moderator once we have hired a moderator then we will move to work on our next website escort in vegaswe will then meet in the middle for the revamping of escort backpage las vegas if you have visited us here then check out this one too las vegas backpage girls our newest part of our forum is the missing persons forum
  Szukaj   
 
 

 
 

6-osiowy przegubowy wagon platforma 80’ typu 629Z serii Sggrss-K

6-osiowy przegubowy wagon platforma 80’ typu 629Z serii Sggrss-K do przewozu kontenerów odpowiada zasadniczym wymaganiom TSI WAG (wagony towarowe), TSI NOI (hałas) oraz warunkom eksploatacji
i utrzymania dotyczącym podsystemów transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej, ogólnej umowie
o użytkowaniu wagonów towarowych (AVV).
Wagon platforma 80’ typu 629Z serii Sggrss-K odpowiada obowiązującym w komunikacji międzynarodowej przepisom odnośnie konstrukcji i w każdym stanie załadowania może przejeżdżać przez:
-         rampy promowe o kącie nachylenia mostka promowego 1°30’ przy promieniu łuku toru wynoszącym 120 m,
-         tory rozrządowe o promieniu łuku toru co najmniej 75 m,
-         górki rozrządowe z rozrządem tylko metodą odstawczą.
Wagon może kursować jako pojedynczy lub jako pociąg wagonów zblokowanych.
Wagon platforma 80’ typu 629Z serii Sggrss-K, w którym zastosowano wózki serii Y25Ls(s)d1-K wyposażone w dwuwstawkowe klocki hamulcowe z kompozytowymi wstawkami (K) typu C 810 w układzie 2xBgu – (16 wstawek na jednym wózku). Zastosowanie wstawek kompozytowych K wymaga bezwzględnego przestrzegania i stosowania obowiązujących w tym zakresie wymagań i przepisów w eksploatacji wagonów ze znakiem hamulca „K”.
Wagon platforma 80’ typu 629Z serii Sggrss-K przeznaczony jest do eksploatacji po torach o szerokości 1435 mm przy maksymalnym nacisku 22,5t/oś w ruchu s (100 km/h) oraz 20t/oś w ruchu ss (120 km/h) do stałego użytkowania na liniach Ts (–25°C; +45°C).
Wagon wyposażony jest w trzpienie do mocowania kontenerów 20’; 30’ i 40’, które umożliwiają transportowanie ładunków rozmieszczonych, zgodnie ze schematem załadunku wagonu, jednolicie lub różnorodnie na całej długości wagonu.
Wagon odpowiada przepisom TSI, UIC, AVV
 
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA WAGONU
 • Szerokość toru 1435 mm
 • Skrajnia wg TSI WAG
 • Długość wagonu ze zderzakami 26700 mm
 • Długość ładunkowa 2 x 12375 mm
 • Rozstaw czopów skrętu 2 x 10580 mm
 • Maksymalna szerokość wagonu 3060 mm
 • Wysokość osi zderzaków od główki szyny 1025 mm
 • Wysokość osi sprzęgu od główki szyny 1005 mm
 • Rozstaw osi zderzaków na czołownicy 1750 mm
 • Wysokość płaszczyzny ładunkowej od główki szyny 1155 mm
 • Szerokość ładunkowa 2600 mm
 • Przejazd przez łuk toru o minimalnym promieniu – wagon pojedynczy R75m
 • Przejazd przez łuk toru o minimalnym promieniu – skład wagonów R150 m
 • Maksymalny kąt przy wjeździe na prom 1º30’/R=120m
 • Maksymalna prędkość przy nacisku zestawu kołowego na tor 22,5 t/oś    100 km/h
 • Maksymalna prędkość przy nacisku zestawu kołowego na tor 20,0 t/oś    120 km/h
 • Zakres temperatur otoczenia dla eksploatacji na liniach Ts   -25ºC; +45ºC
 • Wózek do wagonów towarowych Y25Ls(s)d1-K
 • Wstawki klocków hamulcowych (K) typu C 810 2 x Bgu(K)
 • Rozstawienie osi zestawów kołowych 1800 mm
 • Rozstaw maźnic zestawu kołowego 2000 mm
 • Średnica okręgu tocznego koła 920 mm
 • Rozstawienie ślizgów bocznych 1700 mm
 • Gniazdo skrętu kuliste o promieniu 190 mm
 • Łożyska walcowe 130x240x80
 • Wymiar czopa osi Ø130x191 mm
 • Trójkąt hamulcowy 60kN
 • Masa wózka ok. 4700 kg
 • System hamulca 2x2KE-GP-A(K)
 • Zawór sterujący KERdv+KE2dv
 • Zawór ważący WM10
 • Przekładnik ciśnienia RLV-11d112/1
 • Nastawiacz klocków hamulcowych DRV2A-450-H
 • Cylinder hamulcowy „10”
 • Hamulec ręczny, postój załadowanego wagonu na zboczu o nachyleniu 2,6%
 • Hamulec postojowy uruchamiany z poziomu toru z boku wagonu na podwoziu A 
 • Sprzęg śrubowy 850kN
 • Hak cięgłowy 1000kN
 • Urządzenie cięgłowe o energii pochłaniania 20 kJ 
 • Zderzak o skoku 105 mm kategorii A lub C
 
 
Ostatnie zdjęcia