Mode:  

 

 

to discern what is real, one might want to inquire about what is an orb and then hop on over to our new website for more information about youtube subscribers for free when ever you come across your missing vehicle then make sure you find out how to paranormal orbs in pictures and then while you are at it do not forget to new york nuru massage after that time it is good to relax with a massage las vegas and then you can get more comfortable experiences los vegas call girls also after that there is another place to visit gfe las vegas entertainmentthere are very many prominent figures helping us expand along the alien disclosure path but we are also quickly becoming number one online paranormal forum moderator once we have hired a moderator then we will move to work on our next website escort in vegaswe will then meet in the middle for the revamping of escort backpage las vegas if you have visited us here then check out this one too las vegas backpage girls
  Szukaj   
 
 

Certyfikaty
 

O jakości produktów i wykonywanych usług świadczą posiadane liczne certyfikaty krajowe i międzynarodowe oraz dopuszczenia

uznanych instytucji nadzorujących i certyfikujących. Posiadamy m. in. takie certyfikaty jak:

 

- Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością BS EN ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, prac rozwojowych, budowy,
  modernizacji i napraw taboru kolejowego i konstrukcji stalowych,

 

- Świadectwo Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, kwalifikujące firmę do I Grupy Zakładów Dużych

 

- Świadectwa uznanego producenta wielu wiodących firm z branży kolejowej,

 

- Certyfikat według EN 15085 dla poziomu certyfikacji CL 1 uprawniający do spawania pojazdów szynowych i części pojazdów
  szynowych nadany prze SLV Hannover,

 

- Świadectwo potwierdzające kwalifikacje producenta do spawania stalowych konstrukcji budowlanych klasy D wg DIN 18800-7
  uprawniające do wytwarzania takich konstrukcji na rynek niemiecki nadane przez SLV Hannover,

 

- Certyfikat Zgodności wg DIN EN ISO 3834-2 potwierdzający spełnienie pełnych wymagań dotyczących jakości w spawalnictwie
  nadany przez SLV Hannover.

 

 - Certyfikat podmiotu opowiedzialnego za utrzymanie potwierdzający zatwierdzenie systemu utrzymania podmiotu
   odpowiedzialnego za utrzymanie (POU) na terenie Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE i rozporządzeniem (UE) nr
   445/2011